”Man leder efter et ord og finder et sprog”  Benny Andersen

Vi har alle brug for at opleve os set, hørt og forstået; det giver værdi og hjælper os til bedre at forstå og acceptere os selv.

Psykologsamtaler kan gennem udforskning og indsigt hjælpe dig til udvikling af din selvforståelse og selvanerkendelse.

Jeg ønsker at kunne give dig en oplevelse af accept af det menneske du er, med såvel ”gode” som mere ”negative/kritiske” sider. Det betyder, at du kan blive set som hele den person du er, med tilladelse til at have dine egne følelser og oplevelser.

Når vi mødes vil jeg være nærværende og arbejde på at forstå og leve mig ind i din verden, og hjælpe dig med at nå derhen, hvor du drømmer om at være.

Metodisk er jeg teoretisk bredt funderet med viden inden for de mest anerkendte psykologiske tilgange. Min erfaring siger mig, at den mest effektfulde form for hjælp beror på terapeutens evne til at anvende forskellige tilgange – tilpasset den enkeltes historie og udfordringer. Derfor arbejder jeg ikke ud fra en enkelt metode, men ud fra en pragmatisk tilgang, hvor forskellige metoder sættes i spil, afhængig af hvad der vil være mest hjælpsomt.

Samtalerne skal være et fristed, hvor du kan føle dig fri til at udtrykke det, du har på hjerte.