Velkommen til
Aarhus Psykologklinik

”Man leder efter et ord og finder et sprog” af Benny Andersen

Lev stærkere

Når man starter i terapi ved man ikke altid, hvad man leder efter. Man har noget i sit liv, man gerne vil blive klogere på og komme mere overens med.  At sætte ord på de følelser, reaktioner og oplevelser man har, gør en forskel. Når man kan italesætte sit indre liv, får man lettere ved at forstå sig selv og andre; det bliver lettere at træffe beslutninger og vide hvilke veje man skal gå i livet.

Vi har alle brug for at opleve os set, hørt og forstået: Det giver en oplevelse af at have værdi og medvirker til, at vi bedre kan forstå og acceptere os selv. Vores historie har indflydelse på, hvordan vi håndterer de udfordringer, vi møder. Indsigt i ”hvem er jeg” kan hjælpe dig med at forstå baggrunden for, hvordan du agerer i verden. Psykologsamtaler kan gennem udforskning og indsigt hjælpe dig til udvikling af din selvforståelse og selvanerkendelse.

Jeg ønsker at kunne give dig en oplevelse af accept af det menneske du er, med såvel ”gode” som mere ”negative eller kritiske” sider. Det betyder, at du kan blive set som hele den person, du er, med tilladelse til at have dine egne følelser og oplevelser.

“Der er smerte, der kan føles som en revne i hjertet, der aldrig heles helt. Nok kommer der skorpe på,
men den kan stadig kradses af, så let som et blad kan falde af en gren på en efterårsdag i stille vind. Noget heling må betragtes som en livsrejse.”

Tilgang:

Metodisk er jeg teoretisk bredt funderet med viden inden for de mest anerkendte psykologiske tilgange. 

Min erfaring siger mig, at den mest effektfulde hjælp, beror på terapeutens evne til at indleve sig i klientens verden og anvende forskellige tilgange – tilpasset den enkeltes historie og udfordringer. Derfor arbejder jeg ikke ud fra en enkelt metode, men ud fra en pragmatisk tilgang, hvor forskellige metoder sættes i spil, afhængig af hvad der skønnes mest hjælpsomt.

Samtalerne skal være et fristed, hvor du kan føle dig fri til at udtrykke det, du har på hjerte.

En kærlig tanke til alle der læser dette.

Har jeg en depression?

En del klienter jeg møder er usikre på om de lider af depression. Hvis man igennem lang tid har været belastet og trist, er der en risiko for, at det kan udvikle sig til en egentlig depression. Derfor er det vigtigt i tide at få taget hånd om sin situation. 

Kortvarige skift i humør oplever alle mennesker, det er ganske normalt. Depression er derimod en alvorlig sygdom, der både påvirker psyken, kroppen og livet socialt og arbejdsmæssigt. Det er vigtigt at søge professionel hjælp, hvis man har mistanke om depression, da tidlig behandling kan afkorte sygdomsperioden.